बर्दगोरियामा बृहत् घैटाफोड कार्यक्रम हुदै,,आकाशे घैटाफोड्नेलाई ५० ह्जार पुरस्कार

बर्दगोरियामा बृहत् घैटाफोड कार्यक्रम हुदै,,आकाशे घैटाफोड्नेलाई ५० ह्जार पुरस्कार...

पुरा पढ्नुहोस